Het scharnier vervangen (1)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 13:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


Hoe scharnieren te veranderen

GEREEDSCHAP:

6 × 300 kruiskop schroevendraaier


Stap 1

Leg het product neer op een vlakke, zachte ondergrond of vloer.

Stap 2

Draai de 4 schroeven op het onderste scharnier los en verwijder het onderste scharnier.


Stap 3

Verwijder de deur voorzichtig en plaats deze op een zachte bescherming

Vervang het bovenste scharnier

Stap 4

Draai de 3 schroeven van het bovenste scharnier los, verwijder deze, vervang door een nieuwe en bevestig met 3 schroeven.

Stap 5

Breng de glazen deur en het onderste scharnier voorzichtig weer aan en draai de schroeven vast.

Vervang het onderste scharnier

Stap 6

Opnieuw bevestigd door nieuw onderscharnier,

en bevestigde 4 schroeven, en laat het apparaat vervolgens minimaal 12 uur staan voordat u het gebruikt.