Het scharnier vervangen (2)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 13:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

HOE HET DEURSCHARNIER TE VERVANGEN

1) Duw de deur met vergrendeling aan beide zijden naar beneden2) Trek de deur naar buiten3) Draai de 2 schroeven los waarmee het deurscharnier is bevestigd4) Trek het scharnier eruit en vervang het door een nieuw exemplaar