Hoe deuren en scharnieren demonteren, monteren en omkeren (MDR4)

Laatst bijgewerkt 9-9-2021 11:56

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Installatie en vervangen van de deur


We raden aan om de installatie van de koelkast te laten uitvoeren door een servicemonteur.
Gebruik de koelkast alleen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.


Belangrijke instructies voordat u de koelkast start:

 • Plaats
  Kies een plaats in de buurt van een geaard, niet-GFCI stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer of verloopstekker.
  Plaats de koelkast indien mogelijk niet in direct zonlicht en uit de buurt van het fornuis, de vaatwasser of andere warmtebronnen.
  De koelkast moet worden geïnstalleerd op een vloer die waterpas is en sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te dragen.
  Houd rekening met de beschikbaarheid van water voor modellen die zijn uitgerust met een automatische ijsblokjesmachine.

  OPGELET
  Installeer de koelkast niet op een plaats waar de temperatuur daalt tot onder 10°C of stijgt tot boven 43°C. De compressor kan de juiste temperatuur in de koelkast niet handhaven.
  Zorg ervoor dat het rooster aan de onderkant van de koelkast vrij blijft.
  Voldoende luchtcirculatie is essentieel voor de goede werking van de koelkast.

 • Installatie
  Houd de volgende vrije ruimte voor installatiegemak, goede luchtcirculatie en sanitair en elektrische aansluitingen:
  Zijkanten en bovenkant: 40 mm
  Achterkant: 30 mm
  Let op: Als de koelkast met de deurscharnierzijde tegen een muur wordt geplaatst, zorg dan voor extra ruimte zodat de deur verder kan worden geopend.


 • Deuropening
  De koelkast moet zo worden geplaatst dat je makkelijk toegang hebt tot een keukenaanrecht voor wanneer je voedsel uit de kast neemt. Voor een optimaal gebruik van koelkastladen en diepvriesmanden, moet de koelkast in een positie staan waarin beide volledig kunnen worden geopend.

 • Kast waterpas zetten en koelkastdeur uitlijnen (indien nodig)
  Alle vier de hoeken van de kast moeten stevig op de vloer rusten.
  De voorkant moet iets verhoogd zijn om ervoor te zorgen dat de deuren goed sluiten en afdichten.
  De deuren moeten op één lijn hangen en waterpas zijn.

  Aan de meeste van deze voorwaarden kan worden voldaan door de verstelbare rolwielen vooraan omhoog of omlaag te brengen.
  Om de kast waterpas te zetten met behulp van de voorste rolwieltjes:
  1. Open de diepvriezerlade.
  2. Laat de stelpootjes zakken totdat ze allebei de grond raken. Eenmaal op de grond gebruikt u een tang om het af te stellen.
  Om het apparaat omhoog te brengen: draai de poot rechtsom.
  Om de unit te laten zakken: draai de poot tegen de klok in.


  3. Zorg ervoor dat beide deuren vrij kunnen geopend worden, dat de kast stabiel staat en dat de deurafdichtingen aan alle vier de zijden de kast raken.

  Om de uiteindelijke hoogte van de deur aan te passen:
  1. Open de vriezerlade om het onderste scharnier zichtbaar te maken.
  2. Steek een 6 mm inbussleutel in de as van het onderste scharnier.
  3. Pas de hoogte aan door met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Door met de klok mee te draaien, gaat de deur omlaag. Door tegen de klok in te draaien, gaat de deur omhoog. De standaardinstelling is de laagste hoogte.


 • Verticale deurstijl. 
  Pas de verticale deurstijl aan voor een goede verbinding met de kastgeleider door ervoor te zorgen dat de deurstijl is ingeklapt en loodrecht op de koelkastdeur staat. Als de deurstijlgeleider niet in de juiste positie staat, kan dit voorkomen dat de deur volledig sluit.INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE DEUR

Ter voorbereiding op het verwijderen van de deuren:

 • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
 • Verwijder al het voedsel uit de deurvakken en sluit de deuren.

Om de koelkastdeuren te verwijderen:

 1. Open de deuren tot 90°.

 2. Verwijder alle vijf kruiskopschroeven van de bovenste scharnierkap en til ze op.


 3. Trek met een potlood lichtjes een lijn rond de bovenste scharnieren van de deur. Dit maakt herinstallatie eenvoudiger.

 4. Til de bovenste scharnierkap eraf.


 5. Ontkoppel de elektrische kabelboom die van de deur naar de scharnierkap loopt.


 6. Trek voorzichtig aan de waterslang om deze van de deur te verwijderen.
  Let op: Zorg ervoor dat de waterslang niet geknikt raakt.

  OPMERKING: Er kan ongeveer 1,20 meter waterslang uit de koelkastdeur worden getrokken.


 7. Verwijder de drie 8 mm bouten van beide bovenste scharnieren.


 8. Om toegang te krijgen tot het onderste scharnier, moet de lade worden uitgeschoven. Draai de drie onderste scharnierschroeven los en schuif het scharnier naar binnen. Til de deur op en verwijder deze van het onderste scharnier.

  LET OP: Bewaar de deuren op een veilige plek waar ze niet kunnen vallen en persoonlijk letsel of schade aan de deuren of handgrepen kunnen veroorzaken.

 9. Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om de deuren opnieuw te installeren.
  BELANGRIJK
  Zorg ervoor dat de waterleiding door de opening aan de bovenkant van de dispenserzak gaat. Er zit ook een metalen wikkel om de buis om te voorkomen dat het scharnier er tegenaan schuurt. Dit moet op de juiste plaats terug rond de buis worden bevestigd
  Let er bij het terugplaatsen van de waterslang en het deksel van het bovenste scharnier op dat de slang niet knikt.
  Als beide deuren eenmaal op hun plaats zitten, zorg er dan voor dat ze met elkaar uitgelijnd en waterpas zijn en plaats de bovenste scharnierkap terug.