Hoe de deurbakjes vervangen (3)

Laatst bijgewerkt 5-8-2021 15:03

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


DEURBAKJE VERWIJDEREN EN PLAATSEN

Om het deurbakje weg te nemen:

1. Houd de linkerkant van het bakje vast.

2. Til de rechterkant van het bakje op totdat deze loskomt uit de houder.

3. Til de linkerkant van het bakje op en verwijder.


Om het bakje weer terug te plaatsen:

1. Houd het bakje plat op de deur.

2. Duw beide zijden tegelijkertijd naar beneden zodat het bakje op de houders past.