Verandering deurvak (V)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 13:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


DEURPLANK VERANDEREN

Trek de plank voorzichtig met beide handen omhoog, zonder de plank te buigen of te draaien.

Als de plank links en rechts vrij is van montagedetails, kunt u de plank eruit halen door hem naar u toe te trekken.