Vervangen van SpinView® draaiplateau

Laatst bijgewerkt 28-7-2022 12:09

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe een SpinView® draaiplateau vervangen?


Een SpinView®-draaiplateau verwijderen

Het kan nodig zijn om het SpinView®-draaiplateau te verwijderen voor vervanging of reiniging. 

Om het plateau te verwijderen:

1.Til de voorkant van het SpinView®-plateau omhoog.

Word afbeelding importeren

2. Trek het SpinView®-plateau in de aangegeven richting om het los te koppelen van de klemmen.

Word afbeelding importeren

Om de SpinView®-klemmen te verwijderen van de glasplaat die het SpinView®-plateau ondersteunt, volg je de omgekeerde stappen zoals beschreven in de installatie van het SpinView® draaiplateau.

Het SpinView®-draaiplateau installeren

LET OP!
Maak het accessoire voor het eerste gebruik schoon met een zachte, vochtige doek. 
De maximale belasting op het plateau is 15 kg.

1. Haal een van de glasplaten uit de koelkast.

2. Verwijder de achterlijst van de glasplaat.

Word afbeelding importeren

3. Schuif de SpinView®-klemmen op de achterrand van de glasplaat.

Word afbeelding importeren

4. Plaats het SpinView®-draaiplateau. 
Zorg ervoor dat de klempennen in de speciale inkepingen aan de onderkant van de legger passen. 
Controleer of het SpinView®-plateau correct is gemonteerd door deze voorzichtig naar voren en naar achteren te bewegen.

Word afbeelding importeren

5. Plaats de legger met de klemmen in de koelkast. Duw tegen de legger totdat de klemmen in het compartiment vastklikken.

Onderdelen en accessoires
Onderdelen en accessoires

Vind originele reserveonderdelen of accessoires voor je apparaat in onze webshop en laat ze direct bij jouw thuis leveren.