De middelste korf en de besteklade demonteren en monteren (Comfortrails)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 13:40

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


Besteklade en middelste mand demonteren en monteren

De procedure is vergelijkbaar voor beide manden en wordt uitgevoerd met de manden volledig naar buiten

Detail van de klik om in te drukken en beweging in stap 2

1 -   Verwijder de schroeven waarmee de mand aan de rails is bevestigd

2 -   Druk op de klik en schuif de mand terwijl u de rail vasthoudt.

3 -   Beweeg één rail tegelijk van de mand terwijl u de mand vasthoudt

Deze beweging moet klein genoeg zijn om de mand van de rails te verwijderen


Om de manden samen te stellen, voert u het omgekeerde proces en de volgorde uit