Het deurscharnier demonteren en monteren (2)

Laatst bijgewerkt 23-2-2021 06:47

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

HOE DEURSCHARNIER TE DEMONTAGE EN MONTAGE

1. Omslag

Word afbeelding importeren

Til de hendel op om de kap omhoog te brengen.

Word afbeelding importeren

Verwijder de twee scharnierpennen naar binnen toe.

Word afbeelding importeren

Til het deksel op en verwijder het.

Herhaal deze stappen bij het weer in elkaar zetten in omgekeerde volgorde.

Word afbeelding importeren

Plaats voordat u ingrijpt op de apparatuur een bescherming boven de trommel om te voorkomen dat kleine onderdelen in de kuip vallen.

2. Bedieningspaneel

Word afbeelding importeren

Steek een schroevendraaier in de sleuven aan de zijkant zoals aangegeven in de afbeelding, eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant, en zorg er altijd voor dat er een bescherming tussen de kast en de schroevendraaier wordt geplaatst om krassen op de verf te voorkomen.

Hendel omlaag om het bedieningspaneel iets breder te maken en maak de clips los waarmee het op zijn plaats zit.

Word afbeelding importeren

Til het voorste deel van het bedieningspaneel een beetje op.

Verplaats het naar achteren.

2.1 Montage

Plaats de draaispillen (1) op het bedieningspaneel in de rails (2) aan de zijkanten van de wasmachine.

Word afbeelding importeren

Draai het naar voren.

Druk het bedieningspaneel naar voren totdat het volledig vastzit.

Open de bovenste snijring.

Maak de balgafdichting los van de bovenzijde

Word afbeelding importeren

2.2. Balgafdichting

Verwijder de linker en rechter zijpanelen (zie betreffende hoofdstuk).

Verwijder de bedrading van de verschillende steunen (aangegeven door de pijlen).

Word afbeelding importeren

Gebruik een schroevendraaier om de klem te openen en zorg ervoor dat u de balgafdichting niet perforeert of de borgring breekt.

Verwijder de balg en zorg ervoor dat de 2 bases niet kapot gaan.

Word afbeelding importeren

Bij het opnieuw in elkaar zetten.

Smeer de hele inlaatzitting waarin de balgafdichting moet worden geplaatst.

Word afbeelding importeren

Smeer de zitting van de balgafdichting die in de inlaat moet worden gestoken.

(Het onderste gedeelte wordt niet aangegeven door de pijlen omdat het verborgen is.)

Na het smeren van de twee zittingen, de inlaatzitting en de balgafdichtingzitting.

Word afbeelding importeren

Zoek de positie van het referentiesymbool aan de rand van de inlaat.

Word afbeelding importeren

De positie van het referentiesymbool op de balgafdichting.

Word afbeelding importeren

Plaats de afdichting tussen de inlaat en de gelaste kuip.

Word afbeelding importeren

Plaats de twee verwijzingen zo dat ze overeenkomen.

Word afbeelding importeren

En steek de balgafdichting in de inlaatzitting.

Word afbeelding importeren

Smeer het deel van de borgring dat in de balgafdichting moet worden gestoken
zitting, om hem stevig aan de gelaste kuip te bevestigen.

Word afbeelding importeren

Smeer de zitting van de balgafdichting, aangegeven door de pijl.

Word afbeelding importeren

Plaats de borgring tussen de balgafdichting en de inlaat.

Controleer of de balg precies is aangebracht en of de referentie-inkepingen correct zijn geplaatst.

Van beide kanten.

Word afbeelding importeren

Controleer of de borgring perfect op zijn plaats zit over de hele omtrek.

Verbind de twee uiteinden van de borgring.

Word afbeelding importeren

Draai aan met een waterpomptang (pas op dat u de ring niet breekt).

Herhaal de handelingen die zijn uitgevoerd met deze borgring met de borgring die de balgafdichting aan de inlaat bevestigt.

2.3 Zijpanelen

Word afbeelding importeren

Door de zijpanelen te verwijderen heb je toegang tot alle verschillende onderdelen van de wasmachine.

Draai de schroeven los waarmee het rechter of linker zijpaneel (apparaat van voren gezien) aan het achterpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Verplaats het naar de achterkant van de wasmachine

Word afbeelding importeren

zodat het uit de bovenste geleiders kan worden verwijderd, aangegeven door de pijlen in de tekening.

2.4 Elektronische drukschakelaar

Word afbeelding importerenWord afbeelding importeren


Verwijder het bedieningspaneel (zie relevante paragraaf).


Schuif de connector eraf.

Druk op de lipjes waarmee het aan de kast is bevestigd en verwijder het.

Word afbeelding importeren

Trek het buisje eruit dat het met de drukkamer verbindt.

Herhaal deze stappen bij het weer in elkaar zetten in omgekeerde volgorde.

Word afbeelding importeren

Raadpleeg bij het vervangen van iets de code in de lijst met reserveonderdelen van het apparaat dat wordt gerepareerd.

Word afbeelding importeren

Verwijder de bedrading van het deurslot uit de kabelwartels die zijn aangegeven met de pijlen.

Word afbeelding importeren

Open de borgring waarmee de balgafdichting aan de inlaat is bevestigd en verwijder deze van zijn zitting.

Maak de twee schroeven los waarmee de inlaat aan het achterpaneel en aan het voorpaneel is bevestigd.

Linkerkant

Word afbeelding importeren

Maak de twee schroeven los waarmee de inlaat aan het achterpaneel en aan het voorpaneel is bevestigd.

Rechter zijde

Verwijder de connectoren van de magneetkleppen (1).

Verwijder de bedradingsstop (2).

Maak de twee schroeven los waarmee de steun aan het achterpaneel is bevestigd (3).

Word afbeelding importeren

Plaats een steun onder de motor om bewerkingen aan de inlaat te vergemakkelijken.

Word afbeelding importeren

Duw de inlaat naar voren om de steun van de magneetklep uit het achterpaneel te halen en til deze iets op.

Word afbeelding importeren

Verwijder de inlaat van het voorpaneel.

Word afbeelding importeren

Haak de rechter en linker voorveren los van de inlaat.

Verwijder de bedradingsconnector van het deurvertragingssysteem.

Word afbeelding importeren

Inlaat met magneetventielen.

Herhaal deze stappen bij het weer in elkaar zetten in omgekeerde volgorde.

2.5 Waterdispenser

Verwijder het bedieningspaneel (zie relevante paragraaf).

Word afbeelding importeren

Druk met een schroevendraaier op het lipje waarmee de waterdispenser is bevestigd

aan de ene kant,

Word afbeelding importeren

dan aan de andere kant.

Word afbeelding importeren

Verwijder de waterdispenser.

Word afbeelding importeren