Demontage en montage van de veiligheidsvergrendeling van de deur (2)

Laatst bijgewerkt 23-2-2021 06:47

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


DEURBEVEILIGING (MET GEÏNTEGREERDE FLENS)

Verwijder de plastic ring waarmee de balgafdichting aan de kast is bevestigd.

Maak de balgafdichting los van de kast.

Maak de twee schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur aan het voorpaneel is bevestigd.

Pak het apparaat en verplaats het naar links.

Draai hem naar binnen (rechterkant van de flens).

Trek hem er naar rechts uit en verwijder hem.


Trek de bedradingsbescherming uit de deurbeveiliging.

Koppel de connector los

Herhaal dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde om de deurbeveiliging weer in elkaar te zetten.

Voordat u de schroeven vastdraait om de deurbeveiliging aan het frontpaneel te bevestigen, moet u ervoor zorgen dat de flens correct aan de buitenkant is geplaatst, zoals aangegeven door de pijlen.

Draai de schroeven vast met een aanhaalmoment van 2,5 Nm.