De balgafdichting (2) demonteren en monteren

Laatst bijgewerkt 22-6-2021 09:39

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

Hoe de balgafdichting vervangen

1. Werkblad

Word afbeelding importeren

Verwijder de schroeven waarmee het aan het achterpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Trek het aan de achterkant eruit.

Deurbeveiliging (met ingebouwde flens)

Word afbeelding importeren


Verwijder de plastic ring waarmee de balgafdichting aan de kast is bevestigd.


Maak de balgafdichting los van de kast.

Word afbeelding importeren

Maak de twee schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur aan het voorpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Pak het apparaat en verplaats het naar links.

Word afbeelding importeren

Draai hem naar binnen (rechterkant van de flens).

Word afbeelding importeren

Trek hem er naar rechts uit en verwijder hem.

Trek de bedradingsbescherming uit de deurbeveiliging.

Koppel de connector los.


Herhaal dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde om de deurbeveiliging weer in elkaar te zetten.

Word afbeelding importeren


Voordat u de schroeven vastdraait om de deurbeveiliging aan het frontpaneel te bevestigen, moet u ervoor zorgen dat de flens correct aan de buitenkant is geplaatst, zoals aangegeven door de pijlen.

Draai de schroeven vast met een aanhaalmoment van 2,5 Nm.

Controlepaneel  

Word afbeelding importeren

Verwijder het werkblad (zie relevante paragraaf).

Word afbeelding importeren

Trek de wasmiddellade uit en druk tegelijkertijd op de rechterkant, aangegeven door de pijl.

Word afbeelding importeren

Verwijder de schroef waarmee het bedieningspaneel aan de transportband is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Trek indien nodig de klem eruit.

Word afbeelding importeren

Verwijder de vier schroeven waarmee de dwarsbalk aan de zijkanten van de kast is bevestigd.

Verwijder de twee schroeven waarmee de wasmiddellade aan de dwarsbalk is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Maak het verankeringslipje los waarmee de wasmiddellade aan het dwarsstuk is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Breng beide zijden van het bedieningspaneel omhoog om de haken te verwijderen waarmee het aan het voorpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Verwijder het bedieningspaneel en plaats het zoals weergegeven in de afbeelding, zorg ervoor dat u bescherming aanbrengt om krassen te voorkomen.

Voorpaneel

Verwijder het werkblad (zie relevante paragraaf).

Verwijder het bedieningspaneel (zie relevante paragraaf).

Verwijder de plastic ring, verwijder de deurbalgafdichting van het voorpaneel.

Maak de schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur is bevestigd (zie de betreffende paragraaf).

Word afbeelding importeren

Kantel de wasmachine (naar achteren).

Draai de drie schroeven los waarmee het voorpaneel aan de basis is bevestigd (aangegeven door de pijlen).

Word afbeelding importeren

Draai de twee schroeven los waarmee het frontpaneel aan de zijkanten is bevestigd (aangegeven door de pijlen).

Word afbeelding importeren

Verwijder het frontpaneel.

Draai bij het terugplaatsen van het frontpaneel eerst de twee bovenste schroeven vast en daarna de drie onderste schroeven.

Vanaf het voorpaneel heeft u toegang

BalgafdichtingZodra de balgafdichting van de deur van zijn plaats in de kast is verwijderd. Verwijder het vak uit het ladecompartiment.

Word afbeelding importeren

Trek het ladecompartiment uit het wasmiddelinlaatvak van de balgafdichting (open de klem indien nodig, laat deze anders gesloten).

Word afbeelding importeren

Voor hermontage.

Tijdens het plaatsen van het ladecompartiment in de zak van de balgafdichting:

Plaats de klem terug op zijn plaats in de opening van de patrijspoortbalgafdichting (sluit deze als deze open is).

Smeer de binnenkant van de zak.

Word afbeelding importeren


Smeer ook de buitenkant van de ladecompartiment, die in de zak moet worden gestoken.


Steek het gedeelte van het ladecompartiment dat wordt aangegeven door de pijl voorzichtig in het vak van de balgafdichting.

Word afbeelding importeren

Controleer of de dispenser perfect op zijn plaats zit om waterlekkage te voorkomen.

Verwijder de borgring waarmee de afdichting aan de kuip is bevestigd.
Word afbeelding importeren


Neem de afdichting uit de gelaste kuip.


(let op, de afdichting wordt op zijn plaats gehouden door een borgring)

Bij het opnieuw monteren van de afdichting

gebruik vloeibare zeep om het gedeelte waar de kuip wordt geplaatst te smeren (aangegeven door de rode cirkel).

Zorg ervoor dat de referenties zijn uitgelijnd.

Monteer de borgring tussen de deurbalgafdichting en de kuip weer.

Monteer de plastic ring tussen de deurbalgafdichting en de kast weer.