Demontage en montage van de balgafdichting (4)

Laatst bijgewerkt 10-3-2021 08:26
  • Alle werkzaamheden die aan de binnenkant van het apparaat moeten worden uitgevoerd, vereisen specifieke vaardigheden en kennis en mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en geautoriseerde onderhoudsmonteurs
  • Dit platform is niet voorzien van een AAN / UIT-schakelaar.
  • Voordat u interne componenten benadert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen om de stroomtoevoer af te sluiten.
  • Sommige componenten in het mechanische deel kunnen letsel veroorzaken, dus draag geschikte bescherming en ga voorzichtig te werk.
  • Giet altijd al het water uit het apparaat voordat u het op de zijkant legt.
  • Als het apparaat voor onderhoud of om een andere reden op zijn zijkant moet worden geplaatst, leg het dan op zijn linkerkant om het risico te vermijden dat restwater op de hoofdprintplaat valt.
  • Plaats het apparaat nooit op de rechterkant (kant van het elektronische regelsysteem): een deel van het water in het afwasmiddelbakje kan op de elektrische / elektronische componenten lekken en deze verbranden


Hoe de balgafdichting vervangen