Hoe de balgafdichting te demonteren en te monteren (Top Loaders)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 06:10

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

Hoe de balgafdichting te demonteren en te monteren

Word afbeelding importeren

Begin met het verwijderen van de zijpanelen zodat u bij alle verschillende onderdelen van de wasmachine kunt.

Draai de schroeven los waarmee het rechter of linker zijpaneel (apparaat van voren gezien) aan het achterpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Verplaats het naar de achterkant van de wasmachine

Word afbeelding importeren

zodat het uit de bovenste geleiders kan worden verwijderd, aangegeven door de pijlen in de tekening.

Balgafdichting

Verwijder de linker en rechter zijpanelen (zie betreffende hoofdstuk).

Verwijder de bedrading van de verschillende steunen (aangegeven door de pijlen).

Word afbeelding importeren

Gebruik een schroevendraaier om de klem te openen en zorg ervoor dat u de balgafdichting niet perforeert of de borgring breekt.

Verwijder de balg en zorg ervoor dat de 2 bases niet kapot gaan.

Word afbeelding importeren

Bij het opnieuw in elkaar zetten.

Smeer de hele inlaatzitting waarin de balgafdichting moet worden geplaatst.

Word afbeelding importeren

Smeer de zitting van de balgafdichting die in de inlaat moet worden gestoken.

(Het onderste gedeelte wordt niet aangegeven door de pijlen omdat het verborgen is.)

Na het smeren van de twee zittingen, de inlaatzitting en de balgafdichtingzitting.

Word afbeelding importeren

Zoek de positie van het referentiesymbool aan de rand van de inlaat.

Word afbeelding importeren

De positie van het referentiesymbool op de balgafdichting.

Word afbeelding importeren

Plaats de afdichting tussen de inlaat en de gelaste kuip.

Word afbeelding importeren

Plaats de twee verwijzingen zo dat ze overeenkomen.

Word afbeelding importeren

En steek de balgafdichting in de inlaatzitting.

Word afbeelding importeren

Smeer het deel van de borgring dat in de balgafdichting moet worden gestoken
 zitting, om hem stevig aan de gelaste kuip te bevestigen.

Word afbeelding importeren

Smeer de zitting van de balgafdichting, aangegeven door de pijl.

Word afbeelding importeren

Plaats de borgring tussen de balgafdichting en de inlaat.

Controleer of de balg precies is ingebracht en of de referentie-inkepingen aan beide zijden correct zijn geplaatstWord afbeelding importeren

Controleer of de borgring perfect op zijn plaats zit over de hele omtrek.

Verbind de twee uiteinden van de borgring.

Word afbeelding importeren

Draai aan met een waterpomptang (pas op dat u de ring niet breekt).

Herhaal de handelingen die zijn uitgevoerd met deze borgring met de borgring die de balgafdichting aan de inlaat bevestigt.