Toelichting bij de nieuwe EU energielabels (geldig vanaf 1 maart 2021)

Laatst bijgewerkt 20-7-2021 17:00

Probleem

 • Wat zijn de redenen om nieuwe EU-energielabels in te voeren?
 • Voor welke productcategorieën zijn de nieuwe energielabels van toepassing?
 • Wanneer worden de nieuwe energielabels van kracht?
 • Hoe zien de nieuwe energielabels eruit?
 • Wat zijn de voordelen voor de consument van de nieuwe energie-etikettering?
 • Wat betekent het Ecodesign-pakket?

Geldt voor

 • Vaatwassers
 • Wasmachines
 • Was/droogcombinaties
 • Koelkasten (inclusief wijnkoelers)

Oplossing

 1. Om energielabels begrijpelijker te maken voor consumenten en hen te helpen beter geïnformeerde aankoopkeuzes te maken, heeft de Europese Commissie nieuwe energie-efficiëntielabels voor bovengenoemde productcategorieën aangenomen.
  Sinds de introductie twintig jaar geleden heeft het succes van energie-etikettering bijgedragen aan de ontwikkeling van steeds energie-efficiëntere producten. Dit heeft het huidige etiketteringssysteem te ingewikkeld gemaakt.
  In 2017 heeft de EU duidelijkere regels voor energie-efficiëntie-etikettering overeengekomen, door van de huidige A+++ naar G schaal over te schakelen naar een A- G energieschaal, die eenvoudiger is en beter wordt begrepen door de consument.

 2. Er zullen nieuwe energielabels worden geïntroduceerd voor de volgende productcategorieën:
  • vaatwassers
  • wasmachines
  • was/droogcombinaties
  • koelkasten, inclusief koelkasten voor wijnopslag

 3. Deze nieuwe labels zullen zichtbaar zijn voor de Europese consument in fysieke winkels en online met ingang van 1 maart 2021.

  De nieuwe voorschriften zijn ook van toepassing in niet-EU-landen (bijv. Noorwegen, Zwitserland)

 4. Afhankelijk van het product, zullen de energielabels niet alleen elektriciteitsverbruik weergeven, maar ook andere energie- en niet-energie-informatie. Met intuïtieve pictogrammen, om producten te vergelijken en een beter geïnformeerde aankoopkeuze uit te voeren. Bijvoorbeeld informatie over waterverbruik per wascyclus, beladingscapaciteit, geluidsniveau, etc.

  Een nieuw element in deze labels is de QR-code waarmee consumenten aanvullende, officiële (niet-commerciële) informatie kunnen verkrijgen door de code met een smartphone te scannen.

  (bron: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm )

  Vaatwassers, droogkasten, wasmachines:


  Koelkasten, wijnkoelers: 5. De schattingen van de Europese Commissie schatten de totale jaarlijkse finale energiebesparing van deze nieuwe labels tegen 2030 op 38 TWh/jaar, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Hongarije. Het energie-etiketteringspakket vormt een belangrijke bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU.

 6. De Commissie keurde een reeks van 11 voorschriften inzake ecologisch ontwerp (het Ecodesign-pakket) goed, die de bovengenoemde productgroepen met de nieuwe labels en 5 extra productgroepen omvatten (waarvoor geen label is voorzien).
  Ecodesign-regelgeving pakt aspecten aan die complementair zijn aan de energie-etikettering, door minimale eisen te stellen aan aspecten zoals energieverbruik in stand-by, repareerbaarheid, beschikbaarheid van reserveonderdelen of faciliteren van demontage en recycling zodra het product aan het einde van zijn levensduur is. Om alzo de implementatie van de circulaire economie te bewerkstelligen.
  Al met al wordt verwacht dat deze nieuwe reeks maatregelen tegen 2030 een extra jaarlijkse energiebesparing oplevert van 94 TWh per jaar, meer dan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van België en Luxemburg.

 7. Raadpleeg ook onze webpagina met meer info rond dit thema: Nieuw Energie Label


  Bronnen:

  https://ec.europa.eu/info/news/clearer-and-simple-energy-labels-will-help-consumers-save-money-and-contribute-energy-unions-objectives-2019-mar-11_en

  https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-energy-efficient-labelling-regulations-empower-consumers

  https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en

  https://ec.europa.eu/energy/en/list-regulations-product-groups-energy-efficient-products